Ikuan

19 tekstów – auto­rem jest Ikuan.

A węzeł, który ple­ciemy, jest co­raz większy, co­raz moc­niej­szy, co­raz cięższy do odplątania.
Tej li­ny kiedyś zab­raknie, a my nie będziemy mieć dokąd uciec. 

myśl • 16 maja 2016, 18:56

Nieważne czy ot­rzy­mu­jesz dob­ro czy zło.
Ważne jest to, co z tym zro­bisz.
To wszys­tko jest po­dob­ne do gry w karty.
Nie masz wpływu na to ja­kie Ci się przyt­ra­fią,
ale masz wpływ na to, jak je ro­zeg­rasz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2016, 15:27

Umierasz dla tych, którzy na­wet te­go nie dos­trze­gają.

-A 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 stycznia 2016, 17:42

Barwy

Niebo jest jak je­go oczy.
Śnieg jest jak je­go dusza.
Cyt­ry­na, jaskrawa
jak ja pod­czas je­go obec­ności.
Krew, jak nasze wspólne cier­pienie
z do­dat­kiem naszej wspólnej miłości.
Tra­wa, jak świat z mo­jej per­spek­ty­wy,
ale tyl­ko z je­go obecnością. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 listopada 2015, 21:07

Jak szum,
jak wiatr,
jak sze­lest,
jak dusza,
jak Bóg,
tak Ty. 

myśl • 9 listopada 2015, 19:49

Cza­sem słowo, war­tościowe słowo, mniej znaczy od te­go, które wy­dawałoby się być ba­nal­nym wyrazem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 października 2015, 15:34

I zep­nij te włosy,
umyj twarz, ot­rzyj ją z łez,
prze­bierz się w coś nor­malne­go,
daj so­bie pomóc,
bo ktoś wy­ciągnął właśnie do Ciebie rękę,
mu­sisz tyl­ko mu ją po­dać.
Obojętnie ja­ki to etap Two­jego życia,
pozwól na to. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 października 2015, 19:38

Mas­ki. Za­miast twarzy.
Praw­dzi­wy człowiek mi się marzy.

-A. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 października 2015, 19:30

Mil­cząc- mówisz więcej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 października 2015, 18:20

Tato..

Nie ro­zumiem Cię. Jes­teś wszechmogący, a nie dałeś mu żyć. Błaga­liśmy Cię, a Ty zro­biłeś to, z czym do dzi­siaj nie umiem się po­godzić. I po­godzę się ze wszys­tkim in­nym, ale nie [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 4 października 2015, 20:00
Zeszyty
  • Inność – to, o czym nie wiem.

  • On – to, o czym war­to pa­miętać.

  • Te prawdziwe – nieko­nie­cznie dob­re dla człowieka

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ikuan

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

16 maja 2016, 18:58Ikuan sko­men­to­wał tek­st Spotkanie wy­maga szcze­rości. Nieważne [...]

11 stycznia 2016, 15:58Ikuan sko­men­to­wał tek­st Nieważne czy ot­rzy­mu­jesz dob­ro [...]

11 stycznia 2016, 15:31Ikuan sko­men­to­wał tek­st Szukam spełnienia się, nap­rawdę, [...]

11 stycznia 2016, 15:27Ikuan do­dał no­wy tek­st Nieważne czy ot­rzy­mu­jesz dob­ro [...]

9 stycznia 2016, 20:24Martwaa sko­men­to­wał tek­st Umierasz dla tych, którzy [...]

9 stycznia 2016, 19:57marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Umierasz dla tych, którzy [...]

9 stycznia 2016, 17:42Ikuan do­dał no­wy tek­st Umierasz dla tych, którzy [...]

17 listopada 2015, 00:32Tomaszek91 sko­men­to­wał tek­st Barwy

16 listopada 2015, 23:45Ikuan sko­men­to­wał tek­st Barwy